NEA-TF-17-M-1166, Működési támogatás, 300.000 Ft (lezárult 2018-ban)

Az e-Magyarország pontok megváltozásával sikerrel pályáztunk DJP pontok létrehozására és fenntartására Nyíregyházán, Jándon, Tokajban két helyszínen, és Lillafüreden. Büszkék vagyunk rá, hogy immár innovatív eszközökkel állunk azok rendelkezésére, akik internetezni szeretnének. Két kollégánk továbbá felvételt nyert az idős-ügyi mentor képzésre, aminek köszönhetően az idősebb generációnak is megmutathatjuk az internet csodáit.

A projekt keretében lehetőségünk nyílt ellátogatni néhány szeretetotthonba, ahol kézműves foglalkozások és műhelybeszélgetések keretében ismerkedtünk egymással, valamint beszélgettünk arról, mit is jelent hátrányos helyzetűnek lenni a régi, és a mai világ viszonylatában.

ROM-RKT-18-A-0039, A roma képzőművészet népszerűsítése – nem csak romáknak, 325.000 Ft (lezárult 2018-ban)

A pályázat keretében 7 programot valósítottunk meg. Vásárosnaményban emlékeztünk meg Czifra György zongoraművészről valamint a roma holokauszt borzalmairól. Jándi Rehabilitációs központunkban rendeztünk kiállítást David Beeri festőművész, valamint Erdei Virág fotóművész munkáiból, illetve az esemény nyitásaként tehetségnapot rendeztünk roma gyerekek részvételével. Együttműködő partnerünk volt a Vásárosnaményi Roma Nemzetségi Önkormányzat.

NEA-TF-18-M-0650, Működési támogatás 2018, 100.000 Ft (lezárult)

A projekt segítségével lehetőség nyílt a  folyamatos, több éves  munka folytatására , a társadalmi szükségletek kielégítésére az alábbi területeken:  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, rehabilitációs tevékenység, kulturális tevékenység,  közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,  a kultúra, a művészetek segítségével, a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek rehabilitációs foglalkoztatása, képzése, foglalkoztatásának elősegítése.

IFJ-GY-18-0-0216, Generációk egymásért, 892.436 Ft (lezárult)

A pályázat keretében kézműves foglalkozásokat, előadásokat, önismereti tréningeket tartottunk. Ellátogattunk szeretetotthonokba, ahol kézimunka foglalkozásokat tartottunk. Április végén ifjúsági közösségi-és kompetencia fejlesztő tábort tartottunk, a részvételre egy hónapon keresztül pályázhattak az általános iskolák. A pályamunkák megtekinthetőek honlapunkon. A program hozzájárult a gyermek- és ifjúsági közösségek megerősítéséhez, ifjúsági közösségi kezdeményezések megvalósulásához, a fiatalok társadalmi részvételének elősegítéséhez. A projekt ifjúságsegítő szakember bevonásával valósult meg.

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, „Csibésztúra képzők képzése” program

A csibÉSZtúra weboldalon (http://csibesztura.hu/) több, a tehetségterületekhez kapcsolódó feladatgyűjtemény és játék került kidolgozásra. A Feladványok tantárgyak és évfolyamok szerint érhetőek el, az Agytornák pedig a kognitív tehetségterületek szerint, de játékos tartalomba ágyazottan készültek el, szorosan kapcsolódva a matematika, a természettudományok tantárgyi területeihez. Az alapítvány munkatársa a program sikeres elvégzése után több gyorstalpalót is tartott az érdeklődő szülőknek, pedagógusoknak azzal kapcsolatban, hogy tudják hatékonyan használni a weboldalt gyermekük kreativitásának fejlesztésére, kompetenciáinak felmérésére.